مشتریان گرامی استان تهرن و البرز در صورتیکه در مرحله انتخاب روش ارسال گزینه پیک را انتخاب کنند ، کالای خریداری شده را ظرف یک ساعت کاری تحویل خواهند گرفت .
مشتریان گرامی کلیه شهرهای سراسر کشور طبق روش انتخابی ، کالای خود را تحویل می گیرند

* در صورت انتخاب روش ارسال از طریق ترمینال اتوبوس ب
رای تمامی شهرهای سراسر کشور نهایت 24 ساعت 
 

* در صورت انتخاب روش ارسال پستی : کلانشهرها و مراکز استان 48 ساعت و سایر شهرها بین 3 تا 4 روز کاری 

* در صورت انتخاب ارسال توسط چاپار : کلانشهرها و مراکز استان و اغلب شهرها 24 ساعت و مابقی شهرهای دور 48 ساعت
لیست شعب چاپار سراسر کشور

* در صورت انتخاب تیپاکس طبق برنامه تیپاکس 24 تا 48 ساعت اما عمدتا از نظر زمانی نامنظم در توزیع هستند
لیست شعب تیپاکس سراسر کشور


* در صورت انتخاب روش باربری که فقط برای کالای بالای 10 کیلیو پیشنهاد میشود طبق جدول باربری مدنظر شما

در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتخاب روش ارسال مناسب با توجه به کالا و شهر شما با شماره های زیر تماس بگیرید

09122590702
02166413610
02166413524